Towarzystwo Internistów Polskich
 
Wnioski Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP (Kraków, 18 maja 2016)

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) za nadrzędny cel działalności TIP przyjmuje kontynuację działań na rzecz uzyskania przez medycynę wewnętrzną należnego miejsca w całości systemu lecznictwa w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że jest to problem wykraczający poza ramy działalności Towarzystwa, ale nie ulega wątpliwości, że TIP jest znaczącym reprezentantem środowiska internistów polskich i to nakłada na Towarzystwo szczególne zobowiązania.

    1. Walne Zgromadzenie Delegatów z uznaniem przyjmuje działania legislacyjno-organizacyjne mające na celu uporządkowane i urealnienie organizacji Towarzystwa.
    2. Walne Zgromadzenie Delegatów wskazuje, że popularyzacja interny wśród studentów i młodych lekarzy, działalność Komisji Młodych Internistów i inne formy aktywności z tym związane (np. przyznawanie nagród dla studentów) są istotne i szczególnie ważne dla przyszłości Towarzystwa.
    3. Walne Zgromadzenie Delegatów zaleca kontynuację wieloletnich wysiłków nad wprowadzeniem międzymodułowego egzaminu po etapie internistycznym specjalizacji modułowej. Wprowadzenie egzaminu rozwiąże wiele problemów i zaleca się dalsze wysiłki w tym kierunku.
    4. Walne Zgromadzenie Delegatów popiera przedstawiony przez Prezesa TIP program działania towarzystwa na lata 2016–2020.

Komisja wniosków:
Piotr Gajewski
Eugeniusz J. Kucharz
Zbigniew Zdrojewski

Zobacz także: Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów Towarzystwa Internistów Polskich z dnia 18 maja 2016 r.