Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2017
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2017 w sprawie odznaczenia dr. Bohdana Dowbora Medalem Honorowym Towarzystwa Internistów Polskich podjęta w dn. 13 stycznia 2017 roku na posiedzeniu nr 270


§ 1


Zarząd Główny przyznaje Medal Honorowy Towarzystwa Internistów Polskich – za całokształt osiągnięć zawodowych – dr. Bohdanowi Dowborowi w 90. rocznicę urodzin.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP