Towarzystwo Internistów Polskich
 
Zespół ds. intensywnej terapii