Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nowy prezes Towarzystwa Internistów Polskich

Prof. dr hab. Tomasz Jan Guzik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, został wybrany na stanowisko Prezesa Towarzystwa Internistów Polskich kadencji 2012-2016.

Prezesem-elektem TIP został Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. dr hab. Jacek Imiela.

Tomasz Guzik urodził się 8 marca 1974 r. w Krakowie. Tu ukończył studia medyczne i w 1998 r. uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza. Karierę naukową po studiach kontynuował dzięki Fundacji Crescendum Est Polonia na Uniwersytecie Oxfordzkim, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie medycyny molekularnej, a następnie odbywał staż podoktorski (2000-2003).

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2000 r. na podstawie pracy "Kolonizacja przez Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry" pod kierunkiem prof. Juliusza Pryjmy. Stopień doktora habilitowanego n. med. zdobył w 2004 r. na podst. pracy "Badania produkcji anionu ponadtlenkowego oraz dysfunkcji śródbłonka w naczyniach krwionośnych u chorych z miażdżycą". Rok później uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Od 2005 r. ściśle współpracuje z zespołem naukowców w Emory University School of Medicine w Atlancie w Stanach Zjednoczonych prowadząc badania nad patomechanizmami nadciśnienia tętniczego. W 2009 r. został mu nadany tytuł profesora, a w nasepnym roku prof. Guzik uzyskał specjalizację z alergologii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii naczyniowej, nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej.

Członek Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych w Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, od 2010 r. prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Jest także członkiem honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem zarządu grupy roboczej ds. miażdżycy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), a także wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

Prof. Guzik jest laureatem wielu nagród, zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in.: nagród the Wellcome Trust (Londyn, 2000 r. i 2010 r.), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START (2000 r., 2001 r.), Nagrody Ministra Zdrowia (2004 r.), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2005 r.), Nagrody Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO, 2008 r.) i programu FNP WELCOME (2009, za projekt "Rola układu odpornościowego w mechanizmie nadciśnienia tętniczego oraz dysfunkcji naczyniowej - poszukiwania nowych strategii leczenia nadciśnienia") oraz nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. T. Browicza (2010).

W 2010 r. prof. Guzik został laureatem Nagrody FNP (tzw. polskiego Nobla) w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane osiągnięcia prof. Guzika dotyczące roli limfocytów T w powstawaniu nadciśnienia tętniczego krwi, związanego z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego.

Określenie mechanizmów immunologicznych, które prowadzą do nadciśnienia tętniczego, było możliwe dzięki połączeniu w badaniach zespołu kierowanego przez prof. Guzika pozornie rozbieżnych obszarów: problematyki chorób wewnętrznych i alergologii z biologią naczyniową, zagadnieniami nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej. W 2007 roku, jako pierwszy badacz na świecie, prof. Guzik opisał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy aktywacją limfocytów T a nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącą mu dysfunkcją naczyniową. Odkrycie to zostało potwierdzone niezależnie przez kilka grup badawczych i zapoczątkowało rozwój nowego obszaru w badaniach nad nadciśnieniem tętniczym. Badania te mogą stanowić punkt wyjścia do poszukiwania całkowicie nowych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego, które występuje u ok. 30% ludzi, a jego przyczyna i mechanizm pozostają nieznane u 95% pacjentów. Osiągnięcia prof. Guzika z ostatnich kilku lat są pionierskie i na tym polu bezprecedensowe w skali międzynarodowej.

Podczas Zjazdu członkami honorowymi TIP zostali: prof. Jerzy Andrzej Głuszek (Poznań), prof. Roman Jaeschke (Ontario, Kanada), prof. Ida Kinalska (Białystok) oraz prof. Eugeniusz J. Kucharz (Katowice).