Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2014

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
podjęta na posiedzeniu nr 265 w dn. 2 kwietnia 2014 r.  

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok, na który składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

Wynik finansowy za 2013 rok w wysokości 524,05 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, postanowił przeznaczyć na fundusz statutowy, który służy do realizacji zadań statutowych.prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP