Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2014
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2014 w sprawie akredytacji i współorganizowania z firmą Medusoft Polska testowego programu edukacyjnego na temat choroby wieńcowej i nadciśnienia tętniczego
podjęta na posiedzeniu Prezydium ZG TIP dn. 3 października 2014 r.


W odpowiedzi na pismo firmy Medusoft Polska z dnia 10 września 2014 r. Zarząd Główny TIP podjął decyzję o akredytacji oraz współorganizowaniu z tą firmą testowego programu edukacyjnego na zasadach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008. W trakcie trwania szkolenia firma Medusoft Polska może używać następującego opisu:
  • Nazwa zdarzenia edukacyjnego (testowego programu edukacyjnego): "Rozpoznanie i leczenie  choroby refluksowej przełyku"
  • Organizator: Medusoft Polska
  • Akredytacja/Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich


  • prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
    Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP