Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2015
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2015 w sprawie rozwiązania Sekcji Naukowych TIP
podjęta w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu nr 266


§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o rozwiązaniu 11 Sekcji Naukowych TIP: Alergologia i Astmologia, Cybernetyka Medyczna, Diabetologia, Elektrokardiologia, Endokrynologia, Gastrologia, Kardiologia, Nazewnictwo, Nefrologia, Zdrowie Kobiet, Żywienie i Przemiana Materii, zgodnie z zapisem statutowym: art. 28 ust. 1 pkt 4.

§ 2

Sekcje ulegają rozwiązaniu z powodu zakończenia swojej działalności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP