Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2015
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2015 w sprawie akceptacji wniosku Komisji ds. Nagród TIP
podjęta w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu nr 266


§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich akceptuje wniosek Komisji ds. Nagród TIP dotyczący przyznania nagród TIP za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2014 roku.

§ 2

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o przyznaniu nagród w wysokości:
 • nagroda I stopnia – 8000,00 PLN
 • nagroda II stopnia – 6000,00 PLN
 • nagroda III stopnia – 4000,00 PLN


 • § 3

  Fundatorem tegorocznych nagród jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

  § 4

  Traci moc Uchwała ZG nr 1/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

  prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
  Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP