Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 7/2015
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 7/2015 w sprawie wprowadzenia opłat za druk artykułów w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
podjęta w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu nr 266


§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) podjął decyzję o wprowadzeniu opłat za druk artykułów w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, począwszy od tekstów zgłoszonych od 1 września 2015 roku.

§ 2

Zarząd Główny TIP ustala następujące stawki opłat brutto (w tym należny obowiązujący podatek VAT) za druk artykułów w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej”:  
artykuły oryginalne – 2000,00 PLN
artykuły poglądowe (niezamawiane przez redakcję) – 2000,00 PLN
artykuły z działu „Research letter” – 1500,00 PLN
artykuły z działu „Clinical image” – 1000,00 PLN
Pozostałe teksty, w tym artykuły redakcyjne, listy do redakcji i artykuły poglądowe przygotowane na zaproszenie redakcji, zwolnione są z opłat.

§ 3

Opłaty powinny być uiszczane po decyzji przyjęcia do druku i przed publikacja on-line lub drukiem. Wysokość opłat może ulec zmianie, na podstawie decyzji Zarządu Głównego TIP, nie częściej niż raz na rok.

§ 4

Opłaty za druk artykułów będą wpłacane na osobne konto bankowe założone przez Wydawcę. 50% opłat będzie przekazywane na konto Zarządu Głównego TIP nie później niż 30 dni od daty ich wpłynięcia. Pozyskane środki Zarząd Główny TIP będzie przeznaczał wyłącznie na rozwój „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, w tym nagrody TIP .

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP