Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 8/2015
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 8/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie akredytacji i współorganizowania z firmą Medusoft Polska testowego programu edukacyjnego na temat stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych z nadciśnieniem tętniczym


W odpowiedzi na pismo Firmy Medusoft Polska z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarząd Główny TIP podjął decyzję o akredytacji oraz współorganizowaniu z Medusoft Polska testowego programu edukacyjnego na zasadach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

W trakcie trwania szkolenia firma Medusoft Polska może używać następującego opisu:
  • Nazwa zdarzenia edukacyjnego (testowego programu edukacyjnego): Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych z nadciśnieniem tętniczym
  • Organizator: Medusoft Polska
  • Akredytacja/Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich


  • prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
    Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP