Towarzystwo Internistów Polskich
 
263. posiedzenie Zarządu Głównego TIP

17 listopada 2012 r., godz. 11.00–13.00
Kraków, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22, Sala Prasowa

Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 262. posiedzenia Zarządu Głównego TIP (prof. T. Guzik )

2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach członkowskich i finansowych (prof. T. Guzik)

3. Powołanie Komisji Młodych Internistów (prof. T. Guzik)

4. Informacja redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, w tym wniosek o zawieszenie wydawania suplementów PAMW od 2013 r. (dr hab. G. Gajos, zastępca redaktor naczelnej)

5. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego TIP (prof. P. Zaborowski)

6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP
1) informacja o nowym rozporządzeniu o specjalizacjach (dr med. P. Gajewski, prof. T. Guzik)
2) prace nad nowym programem specjalizacji (dr med. P. Gajewski)
3) zatwierdzenie „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” na lata 2013–2014 (dr med. Piotr Gajewski)

7. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych o pracach nad określeniem profilu akredytowanych oddziałów chorób wewnętrznych (dr L. Kucharski)

8. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych (prof. J. Imiela)

9. Wolne wnioski i dyskusja