Towarzystwo Internistów Polskich
 
266. posiedzenie Zarządu Głównego TIP

6 maja 2015 r., godz. 17.00–19.00
Kraków, Best Western Plus Q Hotel, ul. Wygrana 6, Sala „MOCCA”

Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 266. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. T. Guzik 5 min

2. Informacja Prezesa nt. działań ostatnio podejmowanych przez Zarząd Główny TIP prof. T. Guzik 15 min

3. Informacja Prezesa o bieżących sprawach członkowskich i finansowych prof. T. Guzik 10 min

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. 5 min

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania niedziałających Sekcji Naukowych TIP 5 min

6. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP – prof. J. Musiał 5 min

7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wniosku Komisji ds. Nagród 5 min

8. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych – prof. J. Imiela 20 min

9. Dyskusja nad aktualną kondycją finansową TIP 10 min

10. Dyskusja nad uchwałą dotyczącą zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne 10 min

11. Informacja redaktor naczelnej „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” prof. Anetta Undas 15 min

12. Podjęcie uchwały ws. wprowadzenia opłat za druk artykułów w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 5 min

13. Dyskusja i wolne wnioski 10 min