Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2016
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie udzielenia akredytacji na realizację programu edukacyjnego opartego o zadania testowe organizowanego przez firmę Medusoft Polska


§ 1


W odpowiedzi na pismo firmy Medusoft Polska z dnia 4 marca 2016 r. Zarząd Główny TIP postanowił udzielić akredytacji na realizację programu edukacyjnego opartego o zadania testowe, zatytułowanego „W dążeniu do poprawy wyników leczenia choroby refluksowej przełyku (GERD)”, na zasadach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


Akredytacji udzielono na okres: 2016-06-15 do 2017-07-01.

§ 3


W trakcie trwania szkolenia Medusoft Polska może używać następującego opisu: Nazwa zdarzenia edukacyjnego: „W dążeniu do poprawy wyników leczenia choroby refluksowej przełyku (GERD)”
Organizator: Medusoft Polska
Akredytacja/Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP