Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2016
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2016 w sprawie powołania Sekcji Angiologicznej TIP i jej Przewodniczącego podjęta w dniu 18 maja 2016 r. na posiedzeniu nr 267


§ 1


Zarząd Główny TIP, działając zgodnie z art. 51 ust. 1 Statutu TIP, powołuje Sekcję Angiologiczną TIP.

§ 2


Zarząd Główny TIP, działając zgodnie z art. 52 Statutu TIP, powołuje na stanowisko przewodniczącego Sekcji Angiologicznej TIP dr. med. Pawła Magę z Kliniki Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Tomasz Guzik dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP