Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2016
Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich nr 4/2016 podjęta w dn. 18 maja 2016 r. na posiedzeniu nr 268


§ 1


Na posiedzeniu Zarządu Głównego TIP w głosowaniu tajnym zostali wybrani:
1) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Głównego w kadencji 2016–2020 – dr med. Piotr Gajewski,
2) na stanowisko Sekretarza Zarządu Głównego w kadencji 2016–2020 – dr hab. med. Wojciech Szczeklik,
3) na stanowisko Skarbnika Zarządu Głównego w kadencji 2016–2020 – dr med. Stanisława Bazan-Socha.

§ 2


Zarząd Główny podjął także decyzję, że przewodniczący i składy poszczególnych Komisji TIP nie ulegają zmianie (z wyjątkiem Komisji ds. Nagród, w składzie której nowo wybrany Prezes, kadencji 2016–2020, zastąpi – zgodnie ze Statutem – Prezesa poprzedniej kadencji).

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP