Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2017
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2017 w sprawie powołania nowego członka Komisji Młodych Internistów
podjęta w dn. 13 stycznia 2017 roku na posiedzeniu nr 270


§ 1


Zarząd Główny powołuje dr. Tomasza Imielę na nowego członka Komisji Młodych Internistów.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP