Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2016 r.

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW w 2016 roku. 
Nagroda I stopnia – 8 000 zł, II stopnia – 6000 zł, III stopnia – 4000 zł 

a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8000,00 zł) „Znaczenie echokardiografii obciążeniowej z niską dawką dobutaminy w przewidywaniu odpowiedzi na stymulację dwukomorową. Wyniki badania wieloośrodkowego Viability in Cardiac Resynchronisation Therapy (ViaCRT)” (Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Kukulski, Katarzyna Mizia-Stec, Ewa Nowalany- -Kozielska, Zbigniew Gąsior, Krystian Wita, Władysław Sinkiewicz, Hanna Szwed, Piotr Gościniak, Łukasz Chrzanowski. 2016; 126 [12]: 989-994),

b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Związek między niższą gęstością śródnaskórkowych włókien nerwowych a zwiększonym gromadzeniem zaawansowanych produktów glikacji białek w skórze u osób z cukrzycą typu 1” (Aleksandra Araszkiewicz, Agnieszka Gandecka, Michał Nowicki, Aleksandra Uruska, Agnieszka Malińska, Katarzyna Kowalska, Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. 2016; 126 [11]: 847-853),

c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4000,00 zł) za pracę: „Wpływ osteoklastów i osteoprotegeryny na sposób degeneracji wapniowej zastawki aortalnej” (Grzegorz J. Lis, Urszula Czubek, Ewa Jasek-Gajda, Agnieszka Łoboda, Józef Dulak, Jadwiga Nessler, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Jan A. Litwin. 2016; 126 [3]: 149-158).

Nagrody zostaną wręczone 26 maja 2017 r. podczas XVI Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Krakowie.