Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2017
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2017 w sprawie współorganizowania z firmą Grupa Trip Kongresy Sp. z o.o. kursu szkoleniowego
podjęta na posiedzeniu nr 271 w dn. 1 kwietnia 2017 roku


§ 1


W odpowiedzi na wniosek firmy Grupa Trip Kongresy Sp. z o.o. z dnia 14 marca 2017 roku Zarząd Główny TIP podjął decyzję o współorganizowaniu z firmą kursu medycznego pt.: „IX Kurs Transplantologii Praktycznej 2017” w dn. 15–16 września 2017 roku, na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


W trakcie trwania kursu firma Grupa Trip Kongresy może używać następującego opisu:
  • Nazwa zdarzenia edukacyjnego: „IX Kurs Transplantologii Praktycznej 2017”
  • Organizator: Grupa Trip Kongresy Sp. z o.o.
  • Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich


§ 3


Zdarzenie zostaje włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 8/2017.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP