Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2017
Uchwała nr 5/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) w sprawie zawarcia umowy o współpracy z „Medycyną Praktyczną” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzeniu nr 272


§ 1


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) postanawia podpisać umowę o współpracy z „Medycyną Praktyczną” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., (ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków, KRS: 0000470072) o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Zarząd Główny TIP upoważnia Prezesa i Sekretarza do zawarcia w imieniu TIP umowy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP