Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2017
Uchwała nr 6/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) w sprawie uchylenia uchwały nr 7/2015 Zarządu Głównego TIP podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzeniu nr 272


§ 1


W związku z podjęciem w dniu 24 maja 2017 r. uchwały nr 6/2017 Zarządu Głównego TIP w sprawie zawarcia umowy kompleksowo regulującej kwestie związane z wydawaniem czasopisma „Polish Archives of Internal Medicine” (polski tytuł: „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej”) uchyla się uchwałę nr 7/2015 Zarządu Głównego TIP w sprawie wprowadzenia opłat za druk artykułów w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” podjętą w dniu 6 maja 2015 roku. Decyzje dotyczące tych opłat pozostają w gestii wydawcy.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP