Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 9/2017
Uchwała nr 9/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie współorganizacji z firmą Ontraco Sp. z o.o. programu edukacyjnego podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzeniu nr 272


§ 1


W odpowiedzi na wniosek firmy Ontraco Sp. z o.o. z dnia 19 kwietnia 2017 roku Zarząd Główny TIP podejmuje decyzję o współorganizacji z firmą Ontraco programu edukacyjnego POZytywni (na portalu www.pozedu.pl) pt.: „Przypadki kliniczne w gabinetach lekarzy POZ” – na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


Podczas trwania programu – w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku – firma Ontraco może używać następującego opisu:
Nazwa zdarzenia edukacyjnego: POZytywni – program edukacyjny „Przypadki kliniczne w gabinetach lekarzy POZ”
Organizator: Ontraco Sp. z o.o.
Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich

§ 3


Zdarzenie zostaję włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 10/2017.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP