Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 10/2017
Uchwała nr 10/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie współorganizacji z firmą OCI Sp. z o.o. Międzynarodowego Kongresu Medycznego podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzeniu nr 272


§ 1


W odpowiedzi na wniosek firmy OCI Sp. z o.o. z dnia 9 maja 2017 roku Zarząd Główny TIP podejmuje decyzję o współorganizacji z firmą 4. Międzynarodowego Kongresu Medycznego „Kobieta i Mężczyzna 65+” na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


W trakcie trwania Kongresu, w terminie: 17–18 listopada 2017 r., firma OCI może używać następującego opisu:
Nazwa zdarzenia edukacyjnego: 4. Międzynarodowy Kongres Medyczny „Kobieta i Mężczyzna 65+”
Organizator: OCI Sp. z o.o.
Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich

§ 3


Zdarzenie zostaje włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 11/2017.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP