Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 12/2017
Uchwała nr 12/2017 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Choosing Wisely podjęta w dniu 24 maja 2017 roku na posiedzeniu nr 272


§ 1


Działając na postawie art. 28 ust. 1 pkt (4) Statutu Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) Zarząd Główny TIP powołuje Zespół ds. programu Choosing Wisely w następującym składzie:
1) Przewodniczący – dr med. Wiktoria Leśniak
2) Członkowie:
dr med. Piotr Gajewski
dr med. Zbigniew Heleniak
prof. dr hab. Jacek Imiela
dr Tomasz Imiela
prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. Jacek Małyszko
dr hab. med. Wojciech Szczeklik
dr med. Sławomir Tubek
prof. dr hab. Piotr Zaborowski

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP