Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2017 r.

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polish Archives of Internal Medicine 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAIM w 2017 roku. 
Nagroda I stopnia – 8 000 zł, II stopnia – 6000 zł, III stopnia – 4000 zł 

I stopnia za pracę: „Endosonography-guided fine-needle aspiration in the diagnosis of sarcoidosis: a randomized study” (Piotr Kocoń, Artur Szlubowski, Jarosław Kużdżał, Lucyna Rudnicka-Sosin, Adam Ćmiel, Jerzy Soja, Janusz R. Włodarczyk, Piotr Talar, Tomasz Smęder, Tomasz Gil, Janusz Warmus, Romana Tomaszewska. 2017; 127 [3]: 154-162

II stopnia za pracę: „Differential expression of programmed death 1 (PD-1) on CD4+ and CD8+ T cells in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis” (Joanna Bartosińska, Ewelina Zakrzewska, Anna Król, Dorota Raczkiewicz, Joanna Purkot, Maria Majdan, Dorota Krasowska, Grażyna Chodorowska, Krzysztof Giannopoulos. 2017; 127 [12]: 815-822)

III stopnia za pracę: „Role of the rs2274907 allelic variant of the ITLN1 gene in patients with diabetic foot” (Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, Konrad Szymański, Piotr Nehring, Patryk Szatkowski, Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Anna Bogacz, Anna Aniszczuk, Wojciech Drygas, Rafał Płoski, Leszek Czupryniak. 2017; 127 [5]: 319-327)

Nagrody zostaną wręczone 18 maja 2018 r. podczas XVII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Krakowie.