Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagroda Specjalna TIP 2018 r. (w postaci statuetki)

Podczas XVII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „INTERNA 2018”, która odbyła się w Krakowie w dniach 18–19 maja 2018 roku, po raz pierwszy wręczono Nagrodę Specjalną TIP.
Nagroda ta została ustanowiona przez Zarząd Główny TIP w celu honorowania osób mających wyjątkowe zasługi dla Towarzystwa. Jest to statuetka autorstwa artysty rzeźbiarza Karola Gąsienicy Szostaka. Warto przypomnieć, że jest on także twórcą statuetki będącej główną nagrodą w konkursie literackim „Przychodzi wena do lekarza”.

Rzeźba będąca Nagrodą Specjalną TIP oddaje istotę lekarskiego powołania oraz wzajemnej relacji między lekarzem a pacjentem. Artysta tak opisuje swoje dzieło zatytułowane „Dzień dobry”:

„Dzień dobry” jest jak magiczne zaklęcie, ma zmieniać najbardziej ponury dzień w pogodny. W naszej kulturze, wraz z uściśnięciem ręki, stanowi rytuał o głębokim znaczeniu. Najczęściej jest po prostu życzeniem bliźniemu tylko tego, co dobre – jest więc również wyrazem empatii. Kiedy życzenie „dzień dobry” wypowiada lekarz do pacjenta, niesie ono nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do poprawy zdrowia. Lekarz podziela tę nadzieję, ponieważ wyleczenie drugiego człowieka jest istotą jego powołania. W ten sposób zwykłe powitanie staje się uściskiem utrzymującym dwie osoby w równowadze, która oznacza jednocześnie różnicę między nimi i ich wzajemne uzupełnianie się. Lekarz i pacjent trwają, starając się nie stracić tej równowagi, w łańcuchu ludzi dobrej woli, z nadzieją na kolejny dobry dzień.

W 2018 roku Nagrodą Specjalną zostały wyróżnione osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju „Polish Archives of Internal Medicine” („Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”) – oficjalnego czasopisma Towarzystwa Internistów Polskich. W dużej mierze dzięki ich zaangażowaniu czasopismo to może się poszczycić najwyższym wskaźnikiem IF (impact factor) spośród wszystkich polskich czasopism z dziedziny medycyny klinicznej. Wskaźnik ten wynosi 2,309, a wkrótce prawdopodobnie przekroczy 2,5.

Okazją do przyznania Nagrody Specjalnej właśnie za wkład w rozwój „Polish Archives of Internal Medicine” był jubileusz 10-lecia wydawania tego czasopisma przez Medycynę Praktyczną i prowadzenia redakcji przez prof. Anettę Undas. Wspólnym wysiłkiem zespołu redakcyjnego i wydawcy udało się z czasopisma ukazującego się wyłącznie w języku polskim, bez jakiegokolwiek IF, stworzyć nowoczesne czasopismo anglojęzyczne, w którym publikują także badacze o światowej renomie.
Nagrodzone osoby wyróżniły się liczbą własnych publikacji bądź recenzowaniem lub cytowaniem prac publikowanych w „Polish Archives of Internal Medicine”. Nagrodę Specjalną otrzymali: prof. James Douketis i prof. Roman Jaeschke z Uniwersytetu McMastera w Hamilton (Kanada), dr. hab. Artur Dziewierz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. Ilona Kurnatowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Jolanta Małyszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Daniel Potaczek z Uniwersytetu Filipa w Marburgu w Niemczech, prof. Tomasz Stompór z Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. Anetta Undas z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca i zaangażowanie redaktor naczelnej prof. Anetty Undas oraz prof. Romana Jaeschke, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej „Polish Archives of Internal Medicine”.
Należy mieć nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalsze umacnianie pozycji „Polish Archives of Internal Medicine” – wizytówki Towarzystwa Internistów Polskich – na świecie.


Od lewej: prof. Anetta Undas, prof. Tomasz Stompór, dr hab. Daniel Potaczek, prof. Jolanta Małyszko, prof. Jacek Imiela (Prezes TIP), prof. Jacek Musiał (Przewodniczący Komisji ds. Nagród TIP), dr hab. Ilona Kurnatowska, dr hab. Artur Dziewierz, prof. James Douketis


Dr Piotr Gajewski wręcza Nagrodę Specjalną prof. Romanowi Jaeschke
ZAŁĄCZNIK

Karol Gąsienica-Szostak (ur. 1963 roku w Gdańsku) – rzeźbiarz i rysownik, profesor nadzwyczajny i wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, a w latach 1995–1997 nauczyciel rzeźby w tym liceum. W 1988 roku uzyskał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby, a w 2008 roku tytuł doktora na tej samej uczelni. W 2014 roku habilitował się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Swoje prace prezentował w Polsce, Holandii, Francji, Niemczech, Finlandii, Czechach, USA oraz na Słowacji na 43 wystawach indywidualnych i ponad 40 wystawach zbiorowych.

Artysta tak opisuje swoje dzieło:
Dzień dobry” jest jak magiczne zaklęcie, ma zmieniać najbardziej ponury dzień w pogodny. W naszej kulturze, wraz z uściśnięciem ręki, stanowi rytuał o głębokim znaczeniu. Najczęściej jest po prostu życzeniem bliźniemu tylko tego, co dobre – jest więc również wyrazem empatii. Kiedy życzenie „dzień dobry” wypowiada lekarz do pacjenta, niesie ono nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do poprawy zdrowia. Lekarz podziela tę nadzieję, ponieważ wyleczenie drugiego człowieka jest istotą jego powołania. W ten sposób zwykłe powitanie staje się uściskiem utrzymującym dwie osoby w równowadze, która oznacza jednocześnie różnicę między nimi i ich wzajemne uzupełnianie się. Lekarz i pacjent trwają, starając się nie stracić tej równowagi, w łańcuchu ludzi dobrej woli, z nadzieją na kolejny dobry dzień.