Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2018
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2018 w sprawie upoważnienia Skarbnika ZG TIP do zakupu 10 statuetek (Nagród Specjalnych TIP) podjęta w dn. 12 kwietnia 2018 roku


§ 1


Zarząd Główny TIP upoważnia Skarbnika do zakupu 10 statuetek (Nagród Specjalnych TIP) w celu uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju „Polish Archives of Internal Medicine”. Statuetki zostaną wręczone 18 maja 2018 roku podczas XVII Krajowej Konferencji Szkoleniowej TIP w Krakowie. 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP