Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 2/2018

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 2/2018 w sprawie współorganizacji z firmą Consulting Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych podjęta w dniu 28 marca 2018 roku


§ 1


W odpowiedzi na wniosek Firmy 90 Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 marca 2018 roku oraz wcześniej przeprowadzonych rozmów Firmy z Prezesem Zarządu Głównego TIP, Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzję o współorganizacji z 90 Consulting Sp. z o.o. cyklu 10 konferencji szkoleniowych pn.: „FORUM EKSPERTÓW DIABETOLOGII dla INTERNISTÓW” na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


W konferencjach zorganizowanych w ramach ww. cyklu, w terminach od 21 kwietnia do 30 września 2018 roku, Firma 90 Consulting może używać następującego opisu:
- Nazwa zdarzenia edukacyjnego: „ FORUM EKSPERTÓW DIABETOLOGII dla INTERNISTÓW”
- Organizator: 90 Consulting Sp. z o.o.
- Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich

§ 3


Zdarzenie zostaje włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych”.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP