Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 3/2018

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 3/2018 w sprawie współorganizacji z firmą Kimze Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych podjęta w dniu 23 lipca 2018 roku


§ 1


W odpowiedzi na wniosek firmy Kimze Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2018 roku – oraz wcześniej przeprowadzonych rozmów telefonicznych – Prezydium Zarządu Głównego TIP podejmuje decyzję o współorganizacji z firmą cyklu 10 konferencji szkoleniowych pn.: „Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2018” na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2


W konferencjach zorganizowanych w ramach tego cyklu, w terminach od 3 marca do 17 listopada 2018 roku, firma Kimze może używać następującego opisu:
Nazwa zdarzenia edukacyjnego: Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2018”
Organizator: Kimze Sp. z o.o.
Patronat naukowy/Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich

§ 3


Zdarzenie zostaje włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 11/2018.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP