Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2018
Uchwała nr 4/2018 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków redaktora naczelnego PAIM podjęta w dniu 31 lipca 2018 roku


§ 1


Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich powierza pełnienie obowiązków redaktora naczelnego „Polish Archives of Internal Medicine” w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. prof. Grzegorzowi Gajosowi.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP