Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2018

Uchwała nr 6/2018 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie dofinansowania udziału w European School of Internal Medicine 2019 podjęta w dniu 7 grudnia 2018 roku

§ 1

Na wniosek Komisji Młodych Internistów Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o dofinansowaniu udziału w European School of Internal Medicine 2019 Pani dr Barbarze Moszczuk z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

§ 2

Formą dofinansowania jest pokrycie opłaty rejestracyjnej w wysokości 955 EUR.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP