Towarzystwo Internistów Polskich
 
Komunikat Zarządu Głównego TIP

Zapraszamy lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i młodych internistów (do 35 lat), będących członkami Towarzystwa Internistów Polskich, do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepszy opis przypadku Best Case Report Contest w ramach McMaster International Review Course in Internal Medicine (szczegóły na stronie www.mircim.eu/BCRC).

Prace spełniające kryteria konkursu można przesyłać pod adresem tip@mp.pl do dn. 1 marca 2019 r. Nagroda główna: miesięczny staż na McMaster University (Kanada).

Autor najwyżej ocenionego przypadku spośród zgłoszonych z Polski otrzyma dodatkową nagrodę Zarządu Głównego TIP w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa w European School of Internal Medicine Summer 2019.