Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 2/2019

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 2/2019
w sprawie współorganizacji z firmą Kimze Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych podjęta w dniu 4 marca 2019 roku

§ 1

W odpowiedzi na wniosek firmy Kimze Sp. z o.o. z dnia 29 stycznia 2019 roku Prezydium Zarządu Głównego TIP podejmuje decyzję o współorganizacji z firmą cyklu 10 konferencji szkoleniowych pn.: „Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2019” na zasadach i warunkach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008 (z późn. zm.).

§ 2

W konferencjach zorganizowanych w ramach tego cyklu, w terminach od marca do grudnia 2019 roku, firma Kimze może używać następującego opisu:

 • Nazwa zdarzenia edukacyjnego: "Oblicza Współczesnej Interny i Medycyny Rodzinnej 2019”
 • Organizator: Kimze Sp. z o.o.
 • Patronat naukowy/Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich
 • § 3

  Zdarzenie zostaje włączone do „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych” pod nr.: KKSU TIP 10/2019.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
  Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP