Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 5/2019

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego TIP nr 5/2019
w sprawie delegowania trzech przedstawicieli TIP do udziału w 18th European Congress of Internal Medicine podjęta w dn. 12 czerwca 2019 roku

§ 1

Prezydium Zarządu Głównego TIP deleguje do udziału w „18th European Congress of Internal Medicine”, który się odbędzie w Lizbonie w dniach 29–31 sierpnia 2019 roku:

  • dr. n. med. Zbigniewa Heleniaka (członka Working Group on Professional Issues and the Quality of Care),
  • dr n. med. Wiktorię Leśniak (przewodniczącą Zespołu ds. programu Choosing Wisely),
  • dr n. med. Weronikę Rymer (delegata do projektu ADVICE).

§ 2

W ramach delegacji uchwala się, że Zarząd Główny pokryje delegowanym osobom koszty udziału w Kongresie oraz koszty podróży i noclegów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP