Towarzystwo Internistów Polskich
 
European Winter School of Internal Medicine - dofinansowanie wyjazdu przez TIP

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich zaprasza członków TIP w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych do udziału w European Winter School of Internal Medicine (ESIM), organizowanej przez European Federation of Internal Medicine w Finlandii w dniach 19–25 stycznia 2020 r. oraz do składania wniosków o dofinansowanie wyjazdu.

Informujemy, że zgodnie z regulaminem dofinansowana zostanie jedna (1) osoba, a formą dofinansowania będzie pokrycie opłaty rejestracyjnej w wysokości 955 EUR.

Wniosek, zawierający curriculum vitae – CV oraz wypełniony fomularz, wraz z poświadczeniami/potwierdzeniami, należy przesłać na adres: tip@mp.pl

Termin zgłaszania wniosków upływa 31 października 2019 r.
Ogłoszenie decyzji Komisji Młodych Internistów (KMI) nastąpi w dniu 12 listopada 2019 r.

Dodatkowych informacji o ESIM udziela Przewodniczący KMI TIP dr Tomasz Imiela (e-mail: tomasz.imiela1@gmail.com).