Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2019

Uchwała nr 3/2019 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie dofinansowania udziału w European Winter School of Internal Medicine 2020 podjęta w dniu 8 listopada 2019 roku

§ 1

Na wniosek Komisji Młodych Internistów Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o dofinansowaniu udziału w 10. edycji "Winter Course of the European School of Internal Medicine" (Levi, Finlandia, 19–25 stycznia 2020 r.) Pani dr Annie Braszak z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

§ 2

Formą dofinansowania jest pokrycie opłaty rejestracyjnej w wysokości 955 EUR.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP