Towarzystwo Internistów Polskich
 
PROFESOR DANUTA PUPEK-MUSIALIK - WSPOMNIENIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w poniedziałek (16 grudnia) zmarła Pani Profesor Danuta Pupek-Musialik, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pani Profesor była wielokrotnie, także w obecnej kadencji, przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Internistów Polskich. Bardzo zaangażowana w działania na rzecz promowania i utrzymania wysokiej pozycji chorób wewnętrznych w całokształcie kształcenia kadry lekarskiej. Zawsze starała się integrować środowisko lekarskie, m.in. organizując szereg konferencji poświęconych tematyce internistycznej. Przez okres pięciu lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zawsze starała się pomóc lekarzom, którzy wyrażali chęć specjalizowania się w tej dziedzinie, często starając się o dodatkowe miejsca specjalizacyjne. Bardzo dbała o rozwój naukowy i zawodowy młodej kadry. Była kierownikiem specjalizacji 20 lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii. Jest autorką lub współautorką ponad 300 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała wiele nagród rektorskich, a także Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Strata, którą poniosło środowisko internistów polskich jest nie do oszacowania. Trwamy w szacunku dla Jej dokonań i postawy życiowej.

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich

Msza święta rozpocznie się o godz. 11 w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu, a uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Jeżyckim przy ul. Nowina 1 w Poznaniu, w czwartek (19 grudnia) o godz. 11.40.