Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2020

Uchwała nr 1/2020 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie przyznania nagrody najlepszemu polskiemu uczestnikowi Best Case Report Contest podjęta w dniu 6 lutego 2020 roku

§ 1

Na wniosek Komisji Młodych Internistów Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o przyznaniu nagrody najlepszemu polskiemu uczestnikowi Best Case Report Contest podczas McMaster International Review Course in Internal Medicine 2020.

§ 2

Formą nagrody dla Autora najwyżej ocenionego opisu przypadku zgłoszonego z Polski będzie pokrycie kosztów uczestnictwa w jednej z edycji kursu European School of Internal Medicine.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP