Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP  za 2019 r.

Nagroda za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polish Archives of Internal Medicine 
Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAIM w 2019 roku. 
Nagroda I stopnia – 8 000 zł, II stopnia – 6000 zł, III stopnia – 4000 zł 

I stopnia za pracę: „Prospective study on the prognostic value of repeated carotid intima-media thickness assessment in patients with coronary and extra coronary steno-occlusive arterial disease” (Jacek Gacoń, Tadeusz Przewłocki, Jakub Podolec, Rafał Badacz, Piotr Pieniążek, Szymon Mleczko, Wojciech Ryniewicz, Krzysztof Żmudka, Anna Kabłak-Ziembicka. 2019; 129 [1]: 12-21)

II stopnia za pracę: „Association of intrarenal blood flow with renal function and target organ damage in hypertensive patients with fibromuscular dysplasia: the ARCADIA-POL study” (Magdalena Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Ilona Michałowska, Anna Klisiewicz, Piotr Dobrowolski, Ewa Warchoł-Celińska, Katarzyna Jóźwik-Plebanek, Adam Witkowski, Jacek Kądziela, Katarzyna Kowalczyk, Jan Ziębka, Paulina Talarowska, Marek Kabat, Elżbieta Florczak, Barbara Pręgowska-Chwała, Andrzej Tykarski, Łukasz Stryczyński, Ludomir Stefańczyk, Mieczysław Litwin, Krystyna Widecka, Marcin Adamczak Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Piotr Hoffman, Andrzej Więcek, Aleksander Prejbisz. 2019; 129 [4]: 234-241)

III stopnia za pracę: „IRF5 promoter methylation as a new potential marker of rheumatoid arthritis” (Marek Cieśla, Bogdan Kolarz, Maria Majdan, Dorota Darmochwał-Kolarz. 2019; 129 [6]: 370-376)