Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2020

Uchwała nr 5/2020 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Terapii Daremnej na Oddziałach Internistycznych podjęta w dniu 9 lipca 2020 r.

§ 1

Zarząd Główny TIP powołuje Grupę Roboczą ds. Terapii Daremnej na Oddziałach Internistycznych w składzie:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik (przewodniczący)
ks. dr hab. Piotr Aszyk, prof. PWTW
prof. dr hab. n. med. Jan Duława
dr n. med. Piotr Gajewski
lek. Jacek Górka
ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJP II
dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
lek. Tomasz Imiela
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
dr hab. n. med., dr n. prawn. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW
dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska

§ 2

Zadaniem Grupy będzie opracowanie stanowiska TIP ws. terapii daremnej zawierającego wskazówki postępowania dla lekarzy pracujących na oddziałach internistycznych i pokrewnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP