Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2020

Uchwała nr 6/2020 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie wyznaczenia delegatów TIP do udziału w nowo powołanych grupach roboczych EFIM podjęta w dniu 6 listopada 2020 r.

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich wyznacza swoich przedstawicieli do udziału w nowo powołanych grupach roboczych European Federation of Internal Medicine:
1) EFIM Working Group on Multimorbidity – prof. dr. hab. n. med. Michała Holeckiego (kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych ŚUM),
2) EFIM Working Group on Telemedicine, Innovative Technologies and Digital Health – dr. n. med. Michała Florczaka (z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM; kierownika medycznego Oddziału Medycyny Wyjazdowej, Telemedycyny i Ambulatoryjnej Pomocy Doraźnej, Centrum Medyczne Enel-Med).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. med. Jacek Imiela prof. dr hab. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP