Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2021

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2021
w sprawie uhonorowania Nagrodą Specjalną TIP Pana prof. Eugeniusza J. Kucharza

podjęta w dniu 19 sierpnia 2021 roku

§ 1

Na wniosek Komisji ds. Nagród Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o uhonorowaniu Pana prof. Eugeniusza J. Kucharza Nagrodą Specjalną TIP (statuetką) za wyjątkowe zasługi dla Towarzystwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP