Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2021

Uchwała nr 3/2021
Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie przyznania nagrody najlepszemu polskiemu uczestnikowi
Best Case Report Contest podczas MIRCIM 2022

podjęta w dniu 6 grudnia 2021 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o przyznaniu nagrody najlepszemu polskiemu uczestnikowi Best Case Report Contest podczas McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) 2022, którego TIP jest współorganizatorem.

§ 2

Formą nagrody dla Autora najwyżej ocenionego opisu przypadku zgłoszonego z Polski będzie pokrycie kosztów uczestnictwa (opłaty rejestracyjnej) w jednej edycji kursu European School of Internal Medicine.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP