Towarzystwo Internistów Polskich
 
Best Case Report Contest 2022

Zapraszamy lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i młodych internistów (do 35 lat), będących członkami Towarzystwa Internistów Polskich, do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepszy opis przypadku Best Case Report Contest w ramach siódmej edycji McMaster International Review Course in Internal Medicine.

Warunkiem udziału w konkursie jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji TIP (każdy kraj jest reprezentowany przez maksymalnie 10 prac).

Prace spełniające kryteria konkursu można przesyłać pod adresem tip@mp.pl do 20 czerwca 2022 r.

Najlepszy polski uczestnik konkursu otrzyma nagrodę TIP w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa (opłaty rejestracyjnej) w jednej edycji kursu European School of Internal Medicine.

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich