Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2022

Uchwała nr 2/2022 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Stosowania Morfiny w Duszności u Chorych na COVID-19
podjęta w dniu 10 lutego 2022 roku§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich powołuje Grupę Roboczą ds. Stosowania Morfiny w Duszności u Chorych na COVID-19 w składzie:

Prof. Claudia Bausewein
Prof. David Currow
Prof. Ewa Jassem
Prof. Małgorzata Krajnik
Dr n. med. Piotr Sobański
Prof. Wojciech Szczeklik


§ 2

Zadaniem Grupy jest przygotowanie oficjalnego stanowiska dotyczącego zasad stosowania morfiny w celu łagodzenia duszności u chorych na COVID-19.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP