Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2022

Uchwała nr 3/2022 Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu TIP
podjęta w dniu 10 lutego 2022 roku§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) postanawia:

  1. zwołać Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów TIP w dniu 19 maja 2022 roku w Krakowie (Q Hotel Plus, ul. Wygrana 6),
  2. zorganizować XXXIX Zjazd TIP w połączeniu z XXI Krajową Konferencją Szkoleniową TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych” – INTERNA 2022 w dniach 20–21 maja 2022 roku stacjonarnie w Krakowie (Centrum Kongresowe ICE, ul. Marii Konopnickiej 17) oraz w internecie w portalu Medycyny Praktycznej.


§ 2

Zarząd Główny TIP powierza wykonanie uchwały Prezydium Zarządu.


§ 3

Zarząd Główny TIP upoważnia Prezydium Zarządu do opracowania szczegółowego przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziałów TIP nie później niż na 14 dni przed jego terminem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP