Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2022 Prezydium Zarządu Głównego TIP

Uchwała nr 1/2022 Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
w sprawie delegowania członka TIP do udziału w European Summer School of Internal Medicine 2022
podjęta w dniu 29 marca 2022 roku


§ 1

Na wniosek Komisji Młodych Internistów Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) podjęło decyzję o oddelegowaniu do udziału w European Summer School of Internal Medicine 2022 (San Lorenzo de El Escorial, Hiszpania, 13–17 czerwca 2022 r.) dr Katarzyny Zielińskiej z Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie.

§ 2

Koszty uczestnictwa w Szkole, a także podróży pokryje Pani dr Katarzyna Zielińska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP