Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2022

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2022 w sprawie ustanowienia Nagrody im. Prof. Franciszka Kokota
podjęta w dniu 31 marca 2022 roku

§ 1

Zarząd Główny TIP ustanawia Nagrodę im. Prof. Franciszka Kokota, która będzie przyznawana za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

§ 2

Laureat Nagrody otrzyma statuetkę oraz kwotę 30 000,00 zł.

§ 3

Zarząd Główny TIP zatwierdza Regulamin przyznawania Nagrody im. Prof. Franciszka Kokota za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób wewnętrznych (załącznik).

§ 4

Zarząd Główny TIP postanawia, że zgłoszenia kandydatów do Nagrody w 2022 roku będą przyjmowane do 15 kwietnia br.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP


Zobacz także:
Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Franciszka Kokota za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Przeczytaj o Statuetce i autorze rzeźby - Karolu Gąsienicy-Szostaku (pdf).