Towarzystwo Internistów Polskich
 
Marian Klinger uchorowany nagrodą im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych

Laureatem tegorocznej (2022) Nagrody im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych został prof. hab. n. med. Marian Klinger.

Pan Profesor posiada wybitny dorobek naukowy, potwierdzony pełnotekstowymi, oryginalnymi artykułami w prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu chorób wewnętrznych. Jest autorem lub współautorem 631 publikacji pełnotekstowych, w tym 247 ogłoszonych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Łączna liczba punktów w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego wynosi 6120, łączny współczynnik oddziaływania (IF) – 481,8 punktów, liczba cytowań – 4920, a współczynnik Hirscha – 34 (wg Web of Science).

Laureat ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1972 roku. W 1978 roku uzyskał stopień doktora, w 1984 – doktora habilitowanego, a w 1992 – tytuł profesora. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Odbył 3 zagraniczne staże naukowe w Klinikach Nefrologii w Bazylei (1985), Los Angeles (1987–1988) i Monachium (1992).
W latach 1998–2018 był kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a od 2018 roku jest profesorem zwyczajnym Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego i kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii.

W latach:

  • 1998–2001 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Nefrologicznej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP),
  • 1999–2005 sprawował funkcję prorektor ds. nauki AM we Wrocławiu,
  • 2002–2006 był członkiem Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN,
  • od 2015 roku jest członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN.
  • 2011–2016 piastował stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii,
  • 2012–2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. stopni i tytułu naukowego.

Ponadto był członkiem z wyboru Zarządu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA/EDTA) i Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Toksemią Mocznicową (ISURIT), w latach 1999–2019 członkiem Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, a w latach 2011–2014 wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Był lub jest członkiem Rad Redakcyjnych takich czasopism zagranicznych jak: Nephrology Dialysis Transplantation, European Nephrology, Case Reports in Transplantation Kidney and Dialysis oraz wielu czasopism polskich.
Profesor Marian Klinger był promotorem 17 przewodów doktorskich i opiekunem 10 habilitacji. Pięciu Jego współpracowników uzyskało tytuł profesora. Ponadto był recenzentem 34 prac doktorskich, 47 przewodów habilitacyjnych i 30 postępowań o nadanie tytułu profesora. Mimo zwartego dorobku naukowego skoncentrowanego głównie na nefrologii, Kandydat jest specjalistą chorób wewnętrznych o najwyższych kompetencjach. Nie tylko dlatego, że nefrologia swoim zakresem obejmuje całość interny i trudno sobie wyobrazić kompetentnego nefrologa, który nie posiada szerokiej i ugruntowanej wiedzy z zakresu całości chorób wewnętrznych. Klinika, w której pracował i którą od 1998 roku kierował prof. Klinger, pełniła tzw. ostre dyżury internistyczne, a on sam traktował swoją specjalizację z chorób wewnętrznych jako podstawę swojej działalności.

Swój krytyczny pogląd na fragmentację medycyny i dzielenie interny na kolejne podspecjalizacje przedstawił w art. „Internal medicine at the crossroads” (w dziale „Letters to the Editors) na łamach miesięcznika, oficjalnego czasopisma TIP, „Polish Archives of Internal Medicine” (2017, 127: 133-134). Wyraził w nim swoją negatywną opinię nt. podspecjalizacji, takich jak kardiologia czy nefrologia bez ukończenia specjalizacji z interny. Ten pogląd reprezentuje na wielu forach naukowych i zawodowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w swojej pracy naukowej i zawodowej wykazuje najwyższe standardy moralne i etyczne.

Wybrane publikacje z lat 2002–2021
1. Superficialization of the wrist native arteriovenous fistula for effective hemodialysis vascular access construction. Weyde W, Krajewska M, Letachowicz W, Klinger M. Kidney Int. 2002 Mar;61(3):1170-3
2. Etiology of increased enzymuria in different morphological forms of glomerulonephritis. Kuźniar J, Marchewka Z, Lembas-Bogaczyk J, Kuźniar TJ, Klinger M. Nephron Physiol. 2004;98(1):p8-14
3. Femoral and iliac vein stenoses after prolonged femoral vein catheter insertion. Weyde W, Badowski R, Krajewska M, Penar J, Moron K, Klinger M. Nephrol Dial Transplant. 2004 Jun;19(6):1618-21
4. Radial artery-perforating vein fistula for hemodialysis. Weyde W, Kusztal M, Krajewska M, Letachowicz W, Watorek E, Porazko T, Banasik M, Janczak D, Garcarek J, Madziarska K, Trafidlo E, Klak R, Klinger M. Am J Kidney Dis. 2007 Jun;49(6):824-30.
5. Efficacy of intravenous methoxy polyethylene glycol-epoetin beta administered every 2 weeks compared with epoetin administered 3 times weekly in patients treated by hemodialysis or peritoneal dialysis: a randomized trial. Klinger M, Arias M, Vargemezis V, Besarab A, Sulowicz W, Gerntholtz T, Ciechanowski K, Dougherty FC, Beyer U. Am J Kidney Dis. 2007 Dec;50(6):989-1000.
6. Arteriovenous fistula reconstruction in patients with kidney allograft failure. Weyde W, Letachowicz W, Krajewska M, Gołebiowski T, Letachowicz K, Kusztal M, Porazko T, Watorek E, Madziarska K, Klinger M. Clin Transplant. 2008 Mar-Apr;22(2):185-90.
7. Pulse volume changes recorded by air plethysmography during single hemodialysis sessions. Kusztal M, Kleszczyński J, Weyde W, Makulska I, Porazko T, Gołebiowski T, Krajewska M, Zwolińska D, Klinger M. Blood Purif. 2008;26(6):498-504
8. Obesity is not an obstacle for successful autogenous arteriovenous fistula creation in haemodialysis. Weyde W, Krajewska M, Letachowicz W, Porazko T, Watorek E, Kusztal M, Banasik M, Golebiowski T, Bartosik H, Madziarska K, Janczak D, Klinger M. Nephrol Dial Transplant. 2008 Apr;23(4):1318-22
9. Relationship between fetuin-A concentration, elevated levels of inflammatory markers, and arterial wall stiffness in end-stage kidney disease. Kuźniar J, Porazko T, Klinger M. J Ren Nutr. 2008 Jan;18(1):83-6.
10. IL-18 is involved in vascular injury in end-stage renal disease patients. Porazko T, Kúzniar J, Kusztal M, Kúzniar TJ, Weyde W, Kuriata-Kordek M, Klinger M. Nephrol Dial Transplant. 2009 Feb;24(2):589-96
11. Does the KIR2DS5 gene protect from some human diseases? Nowak I, Majorczyk E, Wiśniewski A, Pawlik A, Magott-Procelewska M, Passowicz-Muszyńska E, Malejczyk J, Płoski R, Giebel S, Barcz E, Zoń-Giebel A, Malinowski A, Tchórzewski H, Chlebicki A, Łuszczek W, Kurpisz M, Gryboś M, Wilczyński J, Wiland P, Senitzer D, Sun JY, Jankowska R, Klinger M, Kuśnierczyk P. PLoS One. 2010 Aug 26;5(8):e12381
12. The increased risk of post-transplant diabetes mellitus in peritoneal dialysis-treated kidney allograft recipients. Madziarska K, Weyde W, Krajewska M, Patrzalek D, Janczak D, Kusztal M, Augustyniak-Bartosik H, Szyber P, Kozyra C, Klinger M. Nephrol Dial Transplant. 2011 Apr;26(4):1396-401.
13. The effect of high-tone external muscle stimulation on symptoms and electrophysiological parameters of uremic peripheral neuropathy. Strempska B, Bilinska M, Weyde W, Koszewicz M, Madziarska K, Golebiowski T, Klinger M. Clin Nephrol. 2013 Jan;79 Suppl 1:S24-7
14. Development and validation of limited sampling strategies for the estimation of mycophenolic acid area under the curve in adult kidney and liver transplant recipients receiving concomitant enteric-coated mycophenolate sodium and tacrolimus. Pawinski T, Luszczynska P, Durlik M, Majchrzak J, Baczkowska T, Chrzanowska M, Sobiak J, Glyda M, Kuriata-Kordek M, Kamińska D, Krajewska M, Klinger M. Ther Drug Monit. 2013 Dec;35(6):760-9
15. Comment on "Management of hypercalcemia after renal transplantation". Madziarska K, Zmonarski S, Augustyniak-Bartosik H, Magott M, Krajewska M, Mazanowska O, Mirosław BM, Penar JW, Madziarski M, Weyde W, Boratyńska M, Klinger M. Nefrologia. 2015;35(1):117-8.
16. The Level of Anxiety and Depression in Dialysis Patients Undertaking Regular Physical Exercise Training--a Preliminary Study. Dziubek W, Kowalska J, Kusztal M, Rogowski Ł, Gołębiowski T, Nikifur M, Szczepańska-Gieracha J, Zembroń-Łacny A, Klinger M, Woźniewski M. Kidney Blood Press Res. 2016;41(1):86-98.
17. Vascular access should be tailored to the patient. Letachowicz K, Szyber P, Gołębiowski T, Kusztal M, Letachowicz W, Weyde W, Garcarek J, Klinger M. Semin Vasc Surg. 2016 Dec;29(4):146-152
18. CD3(+)CD8(+)CD28(-) T Lymphocytes in Patients with Lupus Nephritis. Żabińska M, Krajewska M, Kościelska-Kasprzak K, Klinger M. J Immunol Res. 2016;2016:1058165.
19. The snuffbox fistula should be preferred over the wrist arteriovenous fistula. Letachowicz K, Gołębiowski T, Kusztal M, Letachowicz W, Weyde W, Klinger M. J Vasc Surg. 2016 Feb;63(2):436-40
20. Pretransplant Immune- and Apoptosis-Related Gene Expression Is Associated with Kidney Allograft Function. Kamińska D, Kościelska-Kasprzak K, Chudoba P, Mazanowska O, Banasik M, Żabinska M, Boratyńska M, Lepiesza A, Gomółkiewicz A, Dzięgiel P, Klinger M. Mediators Inflamm. 2016;2016:8970291
21. CD4(+)CD25(+)CD127(-) and CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) Regulatory T Cell Subsets in Mediating Autoimmune Reactivity in Systemic Lupus Erythematosus Patients. Żabińska M, Krajewska M, Kościelska-Kasprzak K, Jakuszko K, Bartoszek D, Myszka M, Klinger M. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2016 Oct;64(5):399-407
22. The influence of warm ischemia elimination on kidney injury during transplantation - clinical and molecular study. Kamińska D, Kościelska-Kasprzak K, Chudoba P, Hałoń A, Mazanowska O, Gomółkiewicz A, Dzięgiel P, Drulis-Fajdasz D, Myszka M, Lepiesza A, Polak W, Boratyńska M, Klinger M. Sci Rep. 2016 Nov 3;6:36118
23. Antibodies against monomeric C-reactive protein - a promising biomarker of lupus nephritis? Jakuszko K, Krajewska M, Kościelska-Kasprzak K, Myszka M, Sebastian A, Gniewek K, Wiland P, Klinger M. Clin Biochem. 2017 Sep;50(13-14):756-762.
24. Difficulties with tunneling of the cuffed catheter: a single-centre experience. Gołębiowski T, Kusztal M, Letachowicz K, Garcarek J, Porażko T, Penar J, Krajewska M, Weyde W, Klinger M. Sci Rep. 2018 Feb 20;8(1):3314.
25. Reduction of lung congestion following arteriovenous fistula flow reduction in renal graft recipient. Letachowicz K, Mazanowska O, Boratyńska M, Obremska M, Goździk A, Kusztal M, Krajewska M, Gołębiowski T, Klinger M. J Vasc Access. 2018 Mar;19(2):207-208
26. Mortality predictor pattern in hemodialysis and peritoneal dialysis in diabetic patients. Klinger M, Madziarska K. Adv Clin Exp Med. 2019 Jan;28(1):133-135. doi: 10.17219/acem/76751.
27. Non-invasive tunnelled catheter reposition (NTCR): A simple and safe method to restore central tunnelled catheter function for haemodialysis. Porazko T, Hobot J, Klinger M. Sci Rep. 2020 May 18;10(1):8162.
28. Post-transplant lymphoproliferative disorder in adult renal transplant recipients: case series and review of literature. Kamińska D, Krajewska M, Mazanowska O, Poznański P, Boratyńska M, Klinger M. Cent Eur J Immunol. 2020;45(4):498-506
29. The switch from proteasome to immunoproteasome is increased in circulating cells of patients with fast progressive immunoglobulin A nephropathy and associated with defective CD46 expression. Peruzzi L, Coppo R, Cocchi E, Loiacono E, Bergallo M, Bodria M, Vergano L, Krutova A, Russo ML, Amore A, Lundberg S, Maixerova D, Tesar V, Perkowska-Ptasińska A, Durlik M, Goumenos D, Papasotiriou M, Galesic K, Toric L, Papagianni A, Stangou M, Mizerska-Wasiak M, Gesualdo L, Montemurno E, Benozzi L, Cusinato S, Hryszko T, Klinger M, Kamińska D, Krajewska M; VALIGA study group of the ERA-EDTA Immunonephrology Working Group. Nephrol Dial Transplant. 2021 Jul 23;36(8):1389-1398.
30. The Impact of the Introduction of Innovative REDS Scale for the Evaluation of Central Tunnelled Catheter (CTC) Exit Site on Infection Prevention in Long-Term Haemodialyzed Patients. Porazko T, Stasiak E, Klinger M. Front Surg. 2021 Apr 9;8:629367.