Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2022

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2022 w sprawie rozwiązania Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych
podjęta na posiedzeniu nr 277 (online) w dniu 28 kwietnia 2022 roku

§ 1

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich działając zgodnie ze Statutem (art. 28 pkt 1 ppkt 4) rozwiązuje Komisję ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych.

§ 2

Zarząd powierza utworzenie Zespołu ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych prof. Janowi Duławie i dr. Lechowi Kucharskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP