Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2022

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2022 w sprawie uhonorowania Nagrodą Specjalną TIP prof. Jacka Imieli
podjęta w dniu 4 maja 2022 roku

§ 1

Na wniosek Komisji ds. Nagród (z dnia 28 kwietnia 2022 r.) Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o uhonorowaniu prof. Jacka Imieli Nagrodą Specjalną TIP (statuetką) za wyjątkowe zasługi dla Towarzystwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr n. med. Piotr Gajewski prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP